Bliźnięta – Gemini (Gem)

Gwiazdozbiór Bliźniąt położony na północnej półkuli nieba, jest charakterystycznym gwiazdozbiorem nieba zimowego. Jego dwie najjaśniejsze gwiazdy, Polluks i Kastor, to mityczni bracia. Bez problemu odnajdziemy je na niebie. Bliźnięta należą do dwunastki Zodiaku.

Bliźnięta najlepiej obserwować w połowie stycznia o godzinie 22, kiedy góruje on wysokości około 60°. W takim samym położeniu ujrzymy Bliźnięta miesiąc później w okolicach północy.

Mapka przedstawiająca położenie gwiazdozbioru Bliźniąt.

Mapa gwiazdozbioru Bliźniąt

Mapa gwiazdozbioru Bliźniąt

Gwiazdozbiór Bliźniąt zajmuje 30. miejsce pod względem wielkości na niebie, z powierzchnią 514 stopni wadratowych.

Sąsiadami Bliźniąt na niebie są: Woźnica, Rak, Mały Pies, Ryś, Jednorożec, Orion i Byk.

Kastor – α Geminorum
Kastor jest drugą co do jasności gwiazdą w gwiazdozbiorze Bliźniąt i 44. gwiazdą pod względem jasności na całym niebie. Jest to wizualnie podwójna gwiazda o jasności 1,6m. Dwa składniki gwiazdy są oddalone od siebie o 6″ i obiegając się wzajemnie raz na 467 lat. Każda z gwiazd jest układem spektroskopowo podwójnym, co powoduje że w układzie Kastora mamy już cztery gwiazdy. Kastor ma jednak jeszcze jednego towarzysza odległego o 72″. Jest to gwiazda podwójna zakryciowa z okresem 1 doby. W rzeczywistości więc układ Kastora to 6 gwiazd.

Polluks – β Geminorum
Polluks jest najjaśniejszą gwiazdą Bliźniąt i 17. pod względem jasności gwiazdą na niebie. Jest to pomarańczowy olbrzym typu widmowego K0 III. Jasność widoma to 1,14m i jest odległy od Ziemi o 34 lata świetlne. Jest dwa razy cięższy od Słońca, natomiast jego promień jest 9-cio krotnie większy od słonecznego. Wokół gwiazdy krąży planeta o masie 2,3 masy Jowisza i okrąża Polluksa z okresem 590 dni.

Alhena – γ Geminorum
Alhena to kolejna jasna (1,9m) gwiazda Bliźniąt. Jest to biały nadolbrzym o masie równej 2,8 mas Słońca i 3,3 razy od niego większym promieniu. Odległość od Ziemi 109 lat świetlnych. Alhhena jest 123 razy jaśniejsza od Słońca.

Mebsuta – ε Geminorum
Mebusta również jest nadolbrzymem odległym od Ziemi o 840 lat świetlnych. Jest 8500 razy jaśniejsza od Słońca i 19 razy od niego cięższa. Rozmiary gwiazdy to około 150 promieni Słońca. Ciekawostką jest to, że Mebsuta leży na tyle blisko ekliptyki, że może być zakrywana przez Księżyc oraz planety.

M35 – gromada otwarta
M35 to piękna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Na niebie zajmuje obszar zbliżony rozmiarami do rozmiaru tarczy Księżyca w pełni. Jasność widoma gromady to 5,3m. Położona jest ona w odległości 2800 lat świetlnych od Ziemi. Została odkryta w roku 1745.

Gromada otwarta M35 w gwiazdozbiorze Bliźniąt

NGC 2158 – gromada otwarta
Położona jest ona na południowy zachód od M35. Jasność widoma gromady to 8,6m natomiast odległość od Ziemi to 11000 lat świetlnych. Szacowany jej wiek miliard lat.

W gwiazdozbiorze Bliźniąt występuje jeszcze kilka mgławic, jednak najpiękniej prezentują się one na długoczasowych fotografiach.