Korona Północna – Corona Borealis (CrB)

Korona Północna (łac. Corona Borealis) jest gwiazdozbiorem nieba północnego, który możemy obserwować już od końca wiosny aż do późnego lata. Jej charakterystyczny kształt tworzy 7 gwiazd o jasnościach od 2,2m do 4,9m. Gwiazdozbiór symbolizuję koroną mitycznej Ariadny, którą Dionizos umieścił na niebie.

Niebieskimi sąsiadami Korony Północnej są Herkules, Wolarz i Wąż.

Konstelacja ta góruje na wysokości około 70° z początkiem maja po godzinie 1. W podobnym położeniu ujrzymy również z początkiem czerwca tuż przed północą oraz na początku lipca w okolicach godziny 23. Z jej odnalezieniem nie powinno być problemu, gdyż leży pomiędzy gwiazdozbiorami Wolarza oraz Herkulesa.

crb

Główne gwiazdy Korony Północnej

Alphecca (Gemma) – α Coronae Borealis (α CrB)

Jest to najjaśniejsza gwiazda konstelacji, posiada jasność 2,2m. Jest to gwiazda zmienna zakryciowa typu EA o okresie 17,36d i zakresem zmian jasności od 2,21m do 2,32m. Położona jest w odległości 75 lat świetlnych od Ziemi.
Główny składnik układu to biała gwiazda ciągu głównego, która jak przypuszczają naukowcy jest otoczony pyłowym dyskiem, być może jest to dysk protoplanetarny. Jej towarzysz to młoda, żółta gwiazda ciągu głównego.

Nusakan – β Coronae Borealis (β CrB)

Nusakan to spektroskopowo podwójna gwiazda. Jest to również gwiazda zmienna typu ACV z okresem 18,48d i zakresem zmienności 3,65m do 3,72m. Jest to gwiazda ciągu głównego z ogromnym polem magnetyczny, która w swoim widmie posiada silne linie strontu, krzemu oraz chromu. Położona jest w odległości 114 lat świetlnych od Ziemi.

γ Coronae Borealis (γ CrB)

Jest to ciasny układ podwójny o okresie obiegu 91 lat. Odległość obu składników to 0,2″. Jest to także gwiazda zmienne typu δSct, która zmienia swoją jasność od 3,80m, do 3,86m z okresem 43m12s.

ζ Coronae Borealis (ζ CrB)

To kolejna gwiazda podwójna Korony Północnej. Odległość obu składników to 6,4″. Układ położony jest w odległości około 220 lat świetlnych od Ziemi. Jaśniejszy składnik posiada jasność 4,9m, słabszy 5,9m.

T Coronae Borealis (T CrB)

Jest to czerwony olbrzym należący do typu widmowego M3 położony w odległości około 2000 lat świetlnych od Ziemi, ale jest to też gwiazda zmienna należąca do typu nowych powrotnych. Jest to również układ spektroskopowo podwójny z okresem 227,6d. Gwiazda zmienia swoją jasność w zakresie 10,0m – 10,8m, ale podczas wybuchów jej jasność wzrasta o kilka wielkości gwiazdowych. I tak np. w maju 1866 roku miała jasność 2,0m, a w lutym 1946 osiągnęła jasność 3,0m.

ρ Coronae Borealis (ρ CrB)

Jest to żółty karzeł o jasnośći 5,4m. Jest to gwiazda której rozmiary i moc promieniowania są niemal identyczne z naszym Słońcem. W roku 1997 odkryto krążącą wokół niej planetę. Odległość do gwiazdy to 56 lat świetlnych.

R Coronae Borealis (R CrB)

Jest to żółty nadolbrzym należący do typu widmowego F7, którego jasność to 6,4m. Położony jest w odległości około 6000 lat świetlnych od Ziemi. Jest to gwiazda zmienna, od której pochodzi nazwa typu gwiazd zmiennych.
Zmienność jest wynikiem gromadzenia się węglowego pyłu wokół gwiazdy, który w zimnych rejonach Kosmosu krystalizuje się tworząc grafit, który przesłania jej blask. W miarę oddalania się obłoku od gwiazdy, a także opadania go na samą gwiazdę, jasność obiektu rośnie nawet o 9m. Zmiany jasności nie są regularne i nie zawsze posiadają taką samą amplitudę.

Krzywa zmian jasności gwiazdy R CrB na podstawie obserwacji AAVSO z ostatnich 10 lat.

Krzywa zmian jasności gwiazdy R CrB na podstawie wizualnych obserwacji AAVSO z ostatnich 10 lat.