Opozycja Marsa

Jutro będzie miała miejsce opozycja Marsa. Opozycja jest to sytuacja, kiedy planeta znajduje się dokładnie po drugiej stronie nieba niż Słońce. Inaczej mówiąc oddalenie kątowe (elongacja) planety od Słońca wynosi 180°. Słowa opozycja najczęściej będziemy używać właśnie w takim przypadku (opozycja planety względem Słońca), ale równie dobrze może być to opozycja planetoidy względem Słońca, planety względem Księżyca. Na niebie w każdym miesiącu dochodzi np. do opozycji Księżyca względem Słońca – mamy wtedy pełnię. Zupełnie przeciwną sytuacją jest koniunkcja. Jest to z kolei sytuacja, kiedy dwa obiekty uczestniczące w koniunkcji są na niebie blisko siebie. W przypadku Księżyca i Słońca również każdego miesiąca dochodzi do koniunkcji – mamy wtedy nów Księżyca. To tyle teorii.

Przejdźmy teraz do szczegółowych danych.

Opozycja Marsa nastąpi 22. maja. Odległość od Ziemi wyniesie wtedy 76 145 315 km. Średnica tarczy osiągnie 18,37″
Najbliższe zbliżenie obu plant będzie miało miejsce 30. maja. Odległość zmaleje do 75 247 728 km. Średnica tarczy wzrośnie do 18,60″

20160522

Wzajemne położenie planet na dzień 22. maja 2016 r.

20160530

Wzajemne położenie planet na dzień 30. maja 2016 r.

Po tym czasie obie planety znowu zaczną się od siebie oddalać. Mamy więc świetną okazję do obserwacji tej planety. Niestety Mars nie będzie się wznosił wyżej niż na 20°, więc trzeba będzie trafić na dobry seeing nisko nad horyzontem, żeby dostrzec szczegóły powierzchni. Dlatego też posiadaczy teleskopów o średnicy minimum 5″ zachęcam do prób obserwacji planety. Pamiętam kiedy starym teleskopem o średnicy lustra 9cm obserwowaliśmy Marsa podczas opozycji bodajże w roku 2003. Wtedy odległość obu planet wynosiła około 55 000 000 km. Wyraźnie było widać czapę polarną oraz kilka szczegółów powierzchni planety.

mars-mapa

Jak zabrać się do obserwacji szczegółów planety? Najprościej będzie skorzystać z serwisu calsky.com, gdzie sprawdzimy widoczność szczegółów na konkretną godzinę. Warto pamiętać, że okres obrotu Marsa wokół osi jest zbliżony do ziemskiego i wynosi 24h37m, dlatego też obserwując Marsa codziennie o tej samej porze dostrzeżemy niewielkie zmiany na powierzchni jego tarczy.

Możemy też skorzystać z poniższych grafik, przedstawiających niektóre twory na powierzchni Marsa dla danego południka centralnego, oraz skorzystać z tabeli oraz wzoru na wyliczenie centralnego południka dla dowolnego momentu. Grafiki przedstawiają widok w teleskopie astronomicznym – południe na górze).

L0 L30 L60 L90 L120 L150 L180 L210 L240 L270 L300L330


tabela-mars

Korzystając z powyższej tabeli oraz wzoru podanego poniżej obliczymy długość południka centralnego dla dowolnej pory.

L=L0+(P/24,62)*360°

gdzie:

L – szukana wartość długości południka centralnego
L0 – długość południka centralnego odczytana z tabeli na dany dzień
P – ilość godzin, jaka upłynęła od godziny 0:00 UT

I dla przykładu chcemy wiedzieć jaką długość będzie miał centralny południk na dzień 23. maja na godzinę 03:00 czasu lokalnego (01:00 UT). Z tabeli odczytujemy, że tego dnia L0=168,77°. Podstawiając odpowiednie dane do wzoru otrzymujemy wartość L=183°, do naszych obserwacji idealna będzie więc grafika przedstawiająca wygląd powierzchni, gdzie L0=180.


Zachęcam do obserwacji i fotografowania Marsa, kolejna opozycja w 2018 roku – wtedy odległość obu planet podczas opozycji wyniesie 57,6 mln km, a średnica tarczy wzrośnie do 24″.