Miryda U Ori w maksimum jasności

Przed nami ostatnie dni dobrej widoczności Oriona. Warto jeszcze w te dni zwrócić uwagę na jedną z gwiazd zmiennych długookresowych znajdujących się w tej konstelacji. Chodzi mianowicie o gwiazdę U Ori. Jest to miryda, której maksimum jasności w tym roku przypadało na 31. marca. Jak widać na poniższych wykresach tak też się stało. Gwiazda ta zmienia swoją jasność w zakresie 4,8m do 13,0m z okresem 377 dni. Kolejne jej maksimum przypadnie więc w okolicach połowy kwietnia 2017 roku, są więc słabe szanse na jej obserwacje w tym czasie. Dlatego też tym bardziej zachęcam do jej obserwacji jeszcze teraz, gdyż podczas kolejnej jej widoczności zimową porą nie będzie ona świecić już tak jasno.

Wykres przedstawiający zmiany jasności gwiazdy, z zaznaczonymi moimi obserwacjami tegorocznymi.

u ori


Niestety polska baza obserwacji U Ori jest o wiele skromniejsza.

u ori pl


Dla ułatwienia odszukania opisywanej gwiazdy zamieszczam jeszcze dwie mapki, może ktoś z Was skusi się jeszcze na obserwacje?

położenie U Ori

AAVSO-U ORI

Pan Janusz Wiland uzupełnił wpis o grafiki z programu Nocny Obserwator prezentujące widoczność gwiazdy U Ori nad horyzontem. Dziękuję!

u_ori_doba u_ori_nvo


Jak zacząć obserwować gwiazdy zmienne opisuję w tym artykule: