Magnitudo – pojęcie wielkości gwiazdowej

Omawiając zagadnienia związane z astronomią nie sposób pominąć bardzo ważnego pojęcia jakim jest wielkość gwiazdowa. Niemal w każdym moim wpisie pojawia się to pojęcie, zastępowane oznaczeniem magnitudo i skrótem mag lub m. I nie jest to wcale pojęcie określające rozmiar danej gwiazdy. To nic innego jak pozorna obserwowana z Ziemi jasność danego obiektu na niebie. […]